Бързи кредити са един от най-популярните продукти на българския финансов пазар.

За да кандидатствате за пари на заем трябва да си зададете два въпроса:

Имам ли нужда от заем спешно?

Може да бъде временно състояние и да не е толкова спешно. Можете да намерите пари по някакъв друг начин, преди да се обърнете към фирмите за бързи кредити. Ако отговорът е не, и все още планирате да вземете заем, запитайте се и втория въпрос:

Как ще се справите с погасяването на кредита?

Трябва да сте наясно със средствата, с които разполагате и дали ще имате възможност да изплатите своя заем. Всяка институция за микрофинансиране (банка, небанкова финансова организация, частен кредитор) при по-специално разглеждане на заявленията за заем на кредитоискателя, би си задал следните въпроси:

  • Каква е вероятността, че ще си върне парите обратно?
  • Кой и кога ще бъде в състояние да върне парите, ако започнете забавяне и трудности при плащанията от кредитополучателя?

За да получат отговорите на тези въпроси кредиторите, се подсигуряват с различен вид гаранции – залог на вещи, ипотека, неустойка и т.н. След което преценяват дали сте надежден кредитополучател.

За по-голяма част от отказите при отпускането на парични заеми, кредитните отдели не дават точна информация. Тъй като кредитите се взимат бързо, понякога недостатъчната информация подадена във въпросника, друга неточност, лоша кредитна история може да откажат кредитните експерти да предоставят заем, за да не поемат финансов риск.

1. Ако имате лоша кредитна история например – неизплатени парични заеми, вашето име фигурира в кредитния регистър и се приема, че не сте надежден кредитополучател.

2. Неточна информация във формуляра за кандидатстване. Тъй като повечето средства за масова информация са широко използвани и лесно достъпни. А и повечето финансови организации имат достъп и до места за детайлна информация и справки. Една неточност или грешно подадена информация, може също да откаже кредитните инспектори.

3. Липсата на доходи. В повечето случаи, кредитните консултанти Ви информират за минималните доходи нужни за отпускане на бърз кредит. Но ако нямате достатъчно приходи, то това би било една от основателните причини на отказа.

Все пак много небанкови кредитни компании за бързи кредити са склонни да ви отпуснат бързи кредити само срещу лична карта без каквото и да било доказване на доходи, без поръчител или друга бюрократична спънка.

Ето и препоръки как да успеете в това начинание:

  • Пълно и точно да попълните формата за кандидатстване
  • Ако има допълнителни полета също ги попълнете
  • Дайте повече информация за контакт. По този начин си проличава добросъвестно ви намерение и вашата лоялност
Как да получите бърз заем лесно?