париСигурно и вие не обичате кредитните организации и банките, заради техните лихви, които често се оказват несправедливо високи според вас. Болшинството хора у нас са на същото мнение и това е причината винаги да са скептични, когато говорим за заем от финансова институция.

Не искате да плащате лихва? Не искате да плащате такси за разглеждане или обслужване на кредита? Не искате да се чувствате ощетени от обстоятелствата, в които сте се оказали?

Решение на вашия проблем има и то се предлага от няколко месеца. Това е т.нар. безлихвен бърз кредит онлайн.

Безлихвен бърз кредит можете да получите както споменахме, ако сте нов клиент или за всеки кратен на осем бърз заем, за който кандидатствате т.е. при кандидатстване на 1-вия, 8-мия, 16-тия и т.н. пъти. Има разбира се и някои ограничения, но те мислим са доста приемливи на фона на това, че най-често хората се нуждаят от средства до следващата си заплата в размер между 250 и 300 лева.

Отпусканите безлихвени бързи заеми до 399 лева, като срока за тяхното погасяване, без да се заплаща никаква лихва е 15 дни. Имайте предвид, че дори да не успеете да погасите в този срок своя заем, то за тези 15 дни не ви се начислява лихва, а тя започва да се добавя едва за дните след тях, когато сте просрочил своя кредит.

Кандидатствайте за безлихвен кредит до заплата и се възползвайте от тази уникална за България услуга! Без абсолютно никакви скрити такси и подвеждащи условия!

Пряк път към финансовата стабилност – безлихвен бърз кредит